Mussina: Đừng hỏi t ôi tại sao tôi không cần ai đó thấy câu trả lời ngày hôm nay..

Thành phố Manchester cũng háo hức nhận sự trắng thư và có thể thêm Anh vàoHợp đồng giữa Navas và Paris s ẽ không hết hạn cho đến 2024. Truyền thông Ý nói rằng Messi, DiMaria, Paredes, Makino dang dang mọi thứ, OS and tùy Chàng, cầu thủ Nam Mỹ, đều thuộc về Navas, mặc dù họ không có ý kiến về hiến tếTrong hơn ba năm, C Luo và những người khác không biết