Trong thời gian anh ta ở Dortmund và Salzburg, Harlen đã thắng 23 trong trận Phòng vô địch 19, khiến những câu lạc bộ khác chú ý đến anh ta..

Tôi rất vui khi thắng trận này. Đây là m ột chiến thắng quan trọng cho vị trí thứ tư.Lúc đó, vợ t ôi và tôi vẫn còn sống trong một khách sạn. vì đánh giá tín dụng của chúng tôi không đủ cao vào lúc đó. chúng tôi chỉ có thể nghĩ tới cách giấu tiền ở một nơi khiêm tốn.Mặc dù sự thất vọng của anh ta với Chelsea, anh ta đến Spurs để sửa đổi tên anh ta